Zwroty | włoski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ap. (apéndice)
Appendice
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
aprox. (aproximadamente)
ca. (circa)
Używane przy niewiadomej ilości
bibl. (bibliografía)
Bibliografia
Wykaz wykorzystanych źródeł
circ. (circa)
ca. (circa)
Używane przy określaniu ilości
cap. (capítulo)
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Określona część pracy
col. (columna)
Colonna
Pionowa część tabeli
disertación
Dissertazione di laurea
Skończona praca na określony temat
editado por
A cura di
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
p. ej. (por ejemplo)
e.g. (exempli gratia)
Używane przy podawaniu przykładu
especialmente
Specialmente
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (etcétera)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
fig. (figura)
Diagram w części pracy
es decir,...
i.e. (id est)/cioè
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl.
incl. (incluso)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (página)
p. (pagina)
Każda indywidualna część pracy
pp. (páginas)
pp. (pagine)
Kilka stron raportu
Prefacio
Prefazione/Preambolo
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
publicado por
Pubblicato da
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
revisado por
n.d.A. (nota dell'autore)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
reedición / nueva edición / reimpresión
Opera ristampata
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
traducido por
Tradotta da
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
t.
vol. (volume)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy