Zwroty | węgierski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ap. (apéndice)
függ. (függelék)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
aprox. (aproximadamente)
kb. (körülbelül)
Używane przy niewiadomej ilości
bibl. (bibliografía)
bibliog. (bibliográfia)
Wykaz wykorzystanych źródeł
circ. (circa)
kb. (körülbelül)
Używane przy określaniu ilości
cap. (capítulo)
fej. (fejezet)
Określona część pracy
col. (columna)
oszl. (oszlop)
Pionowa część tabeli
disertación
dissz. (disszertáció)
Skończona praca na określony temat
editado por
szerk. (szerkesztette X)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
p. ej. (por ejemplo)
pl. (például)
Używane przy podawaniu przykładu
especialmente
kül. (különösen)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (etcétera)
stb. (és így tovább)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
ábr. (ábra)
Diagram w części pracy
es decir,...
azaz/vagyis/következtetésképpen
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl.
beleértve
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (página)
o./old. (oldal)
Każda indywidualna część pracy
pp. (páginas)
o./old. (oldal/oldalak)
Kilka stron raportu
Prefacio
Előszó
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
publicado por
kiad. (kiadta X/kiadó)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
revisado por
Átdolgozta X
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
reedición / nueva edición / reimpresión
Utánnyomás
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
traducido por
ford. (fordította X)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
t.
köt. (kötet)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy