Zwroty | szwedzki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ap. (apéndice)
Appendix
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
aprox. (aproximadamente)
ung. (ungefär)
Używane przy niewiadomej ilości
bibl. (bibliografía)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Wykaz wykorzystanych źródeł
circ. (circa)
ca. (cirka)
Używane przy określaniu ilości
cap. (capítulo)
kap. (kapitel)
Określona część pracy
col. (columna)
Kolumn
Pionowa część tabeli
disertación
Doktorsavhandling
Skończona praca na określony temat
editado por
red. (redigerad av)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
p. ej. (por ejemplo)
t.ex. (till exempel)
Używane przy podawaniu przykładu
especialmente
särskilt
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (etcétera)
etc. (et cetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
figur
Diagram w części pracy
es decir,...
d.v.s. (det vill säga)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl.
inkl. (inklusive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
obs (observera)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (página)
s. (sida)
Każda indywidualna część pracy
pp. (páginas)
s. (sidor)
Kilka stron raportu
Prefacio
förord
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
publicado por
publicerad av
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
revisado por
rev. (reviderad av)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
reedición / nueva edición / reimpresión
omtryck/nytryck
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
traducido por
övers. (översättning)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
t.
vol. (volym)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy