Zwroty | portugalski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ap. (apéndice)
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
aprox. (aproximadamente)
aprox. (aproximadamente)
Używane przy niewiadomej ilości
bibl. (bibliografía)
bibliogr. (bibliografia)
Wykaz wykorzystanych źródeł
circ. (circa)
cerca
Używane przy określaniu ilości
cap. (capítulo)
cap. (capítulo)
Określona część pracy
col. (columna)
col. (coluna)
Pionowa część tabeli
disertación
dissertação
Skończona praca na określony temat
editado por
ed. (edição)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
p. ej. (por ejemplo)
p.ex. (por exemplo)
Używane przy podawaniu przykładu
especialmente
especialmente
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (etcétera)
etc. (et cetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
fig. (figura)
Diagram w części pracy
es decir,...
i.e. (id est)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl.
incluindo
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (página)
p. (página)
Każda indywidualna część pracy
pp. (páginas)
pp. (páginas)
Kilka stron raportu
Prefacio
prefácio
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
publicado por
E. (editor)
EE. (editores)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
revisado por
revisado por
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
reedición / nueva edición / reimpresión
reimpresso
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
traducido por
Trad. (tradução)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
t.
vol. (volume)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy