Zwroty | niemiecki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ap. (apéndice)
Ah. (Anhang)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
aprox. (aproximadamente)
ugf. (ungefähr)
Używane przy niewiadomej ilości
bibl. (bibliografía)
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Wykaz wykorzystanych źródeł
circ. (circa)
ca. (circa)
Używane przy określaniu ilości
cap. (capítulo)
K. (Kapitel)
Określona część pracy
col. (columna)
Spalte
Pionowa część tabeli
disertación
Diss. (Dissertation)
Skończona praca na określony temat
editado por
bearb. (bearbeitet von)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
p. ej. (por ejemplo)
z.B. (zum Beispiel)
Używane przy podawaniu przykładu
especialmente
bes. (besonders)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (etcétera)
usw. (und so weiter)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
Abb. (Abbildung)
Diagram w części pracy
es decir,...
d.h. (das heißt)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl.
inkl. (inklusive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (página)
S. (Seite)
Każda indywidualna część pracy
pp. (páginas)
S. (Seiten)
Kilka stron raportu
Prefacio
Vorw. (Vorwort)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
publicado por
hg. (herausgegeben von)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
revisado por
geä. (geändert)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
reedición / nueva edición / reimpresión
Nachdr. (Nachdruck)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
traducido por
übersetzt von
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
t.
Jg. (Jahrgang)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy