Zwroty | koreański - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ap. (apéndice)
부록
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
aprox. (aproximadamente)
대략
Używane przy niewiadomej ilości
bibl. (bibliografía)
참고 문헌 목록
Wykaz wykorzystanych źródeł
circ. (circa)
대략
Używane przy określaniu ilości
cap. (capítulo)
제 (숫자 ex. 1) 장
Określona część pracy
col. (columna)
세로줄
Pionowa część tabeli
disertación
논문
Skończona praca na określony temat
editado por
편집
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
p. ej. (por ejemplo)
예,
Używane przy podawaniu przykładu
especialmente
특히,
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (etcétera)
등...
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
Diagram w części pracy
es decir,...
즉,
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl.
... 포함
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
주의
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (página)
p.
Każda indywidualna część pracy
pp. (páginas)
pp.
Kilka stron raportu
Prefacio
서두
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
publicado por
(홍길동) 지음
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
revisado por
(홍길동) 개정
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
reedición / nueva edición / reimpresión
재판본
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
traducido por
(홍길동) 번역
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
t.
제 (몇) 판
Wskazuje konkretny tom lub część pracy