Zwroty | japoński - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ap. (apéndice)
別表
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
aprox. (aproximadamente)
Używane przy niewiadomej ilości
bibl. (bibliografía)
参考文献一覧
Wykaz wykorzystanych źródeł
circ. (circa)
およそ
Używane przy określaniu ilości
cap. (capítulo)
Określona część pracy
col. (columna)
Pionowa część tabeli
disertación
学位論文
Skończona praca na określony temat
editado por
編さん
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
p. ej. (por ejemplo)
Używane przy podawaniu przykładu
especialmente
特に
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (etcétera)
etc.
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
Diagram w części pracy
es decir,...
すなわち
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl.
含めて
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
注意
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (página)
p.(ページ)
Każda indywidualna część pracy
pp. (páginas)
pp.(ページ 複数)
Kilka stron raportu
Prefacio
序論
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
publicado por
(人物名)出版
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
revisado por
(人物名)編
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
reedición / nueva edición / reimpresión
再版
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
traducido por
(人物名)訳
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
t.
Wskazuje konkretny tom lub część pracy