Zwroty | grecki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ap. (apéndice)
παρ. (παράρτημα)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
aprox. (aproximadamente)
περ. (κατά προσέγγιση)
Używane przy niewiadomej ilości
bibl. (bibliografía)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Wykaz wykorzystanych źródeł
circ. (circa)
περ. (περίπου)
Używane przy określaniu ilości
cap. (capítulo)
κεφ. (κεφάλαιο)
Określona część pracy
col. (columna)
στήλη
Pionowa część tabeli
disertación
διατριβή
Skończona praca na określony temat
editado por
επιμ. (επιμέλεια)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
p. ej. (por ejemplo)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Używane przy podawaniu przykładu
especialmente
ειδ. (ειδικά)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (etcétera)
κτλ. (και τα λοιπά)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
Σχ. (Σχήμα)
Diagram w części pracy
es decir,...
δηλαδή,...
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl.
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
σημ. (σημείωση)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (página)
σελ. (σελίδα)
Każda indywidualna część pracy
pp. (páginas)
σελ. (σελίδες)
Kilka stron raportu
Prefacio
Προτ. (πρόλογος)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
publicado por
δημοσιεύθηκε από
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
revisado por
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
reedición / nueva edición / reimpresión
ανατύπωση
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
traducido por
μεταφράστηκε από
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
t.
τομ. (τόμος)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy