Zwroty | francuski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ap. (apéndice)
annexe
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
aprox. (aproximadamente)
approx. (approximativement)
Używane przy niewiadomej ilości
bibl. (bibliografía)
biblio. (bibliographie)
Wykaz wykorzystanych źródeł
circ. (circa)
env. (environ)
Używane przy określaniu ilości
cap. (capítulo)
ch. (chapitre)
Określona część pracy
col. (columna)
col. (colonne)
Pionowa część tabeli
disertación
diss. (dissertation)
Skończona praca na określony temat
editado por
éd. (édition)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
p. ej. (por ejemplo)
ex. (exemple)
Używane przy podawaniu przykładu
especialmente
spéc. (spécialement)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (etcétera)
etc. (et cetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
fig. (figure)
Diagram w części pracy
es decir,...
c.-à-d. (c'est-à-dire)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl.
incl. (incluant)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (página)
p. (page)
Każda indywidualna część pracy
pp. (páginas)
pp. (pages)
Kilka stron raportu
Prefacio
préf. (préface)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
publicado por
éd. (édité par)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
revisado por
rev. (revu par)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
reedición / nueva edición / reimpresión
réimp. (réimpression)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
traducido por
trad. (traduit par)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
t.
vol. (volume)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy