Zwroty | duński - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ap. (apéndice)
bilag
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
aprox. (aproximadamente)
ca. (cirka)
Używane przy niewiadomej ilości
bibl. (bibliografía)
bibliografi
Wykaz wykorzystanych źródeł
circ. (circa)
ca. (cirka)
Używane przy określaniu ilości
cap. (capítulo)
afsnit
Określona część pracy
col. (columna)
kolonne
Pionowa część tabeli
disertación
afhandling
Skończona praca na określony temat
editado por
redigeret af
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
p. ej. (por ejemplo)
f.eks. (for eksempel)
Używane przy podawaniu przykładu
especialmente
især
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (etcétera)
osv. (og så videre)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
fig. (figur)
Diagram w części pracy
es decir,...
dvs. (det vil sige)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl.
inkl. (inklusive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
NB (notabene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (página)
side
Każda indywidualna część pracy
pp. (páginas)
s. (sider)
Kilka stron raportu
Prefacio
indledning
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
publicado por
udgivet af
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
revisado por
revideret af
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
reedición / nueva edición / reimpresión
genoptryk
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
traducido por
oversat af
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
t.
bind
Wskazuje konkretny tom lub część pracy