Zwroty | czeski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ap. (apéndice)
- (příloha)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
aprox. (aproximadamente)
přibl. (přibližně)
Używane przy niewiadomej ilości
bibl. (bibliografía)
lit. (literatura)
Wykaz wykorzystanych źródeł
circ. (circa)
cca (cirka)
Używane przy określaniu ilości
cap. (capítulo)
kap. (kapitola)
Określona część pracy
col. (columna)
- (sloupec)
Pionowa część tabeli
disertación
dis. (disertace, disertační práce)
Skończona praca na określony temat
editado por
edit. (editována kým)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
p. ej. (por ejemplo)
např. (například)
Używane przy podawaniu przykładu
especialmente
zejm. (zejména)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (etcétera)
atd. (a tak dále)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
obr. (obrázek)
Diagram w części pracy
es decir,...
tj. (to jest)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl.
vč. (včetně)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
Pozn. (poznámka)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (página)
str. (strana)
Każda indywidualna część pracy
pp. (páginas)
str. (strany)
Kilka stron raportu
Prefacio
- (předmluva)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
publicado por
publ. (publikováno kým)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
revisado por
rev. (revidováno kým)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
reedición / nueva edición / reimpresión
dot. (dotisk)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
traducido por
přel. (přeloženo kým)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
t.
obj. (objem)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy