Zwroty | arabski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ap. (apéndice)
ملحق
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
aprox. (aproximadamente)
تقريبا
Używane przy niewiadomej ilości
bibl. (bibliografía)
الببليوغرافيا
Wykaz wykorzystanych źródeł
circ. (circa)
حوالي
Używane przy określaniu ilości
cap. (capítulo)
فصل
Określona część pracy
col. (columna)
عمود
Pionowa część tabeli
disertación
أطروحة
Skończona praca na określony temat
editado por
التحرير
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
p. ej. (por ejemplo)
مثلا
Używane przy podawaniu przykładu
especialmente
خاصّةً
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (etcétera)
إلخ. (إلى آخره)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
شكل
Diagram w części pracy
es decir,...
يعني
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl.
بما في ذلك
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
تنبيه
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (página)
ًص. (صفحة)
Każda indywidualna część pracy
pp. (páginas)
صفحات
Kilka stron raportu
Prefacio
مقدمة
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
publicado por
الناشر
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
revisado por
راجعه
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
reedición / nueva edición / reimpresión
إعادة الطباعة
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
traducido por
ترجمة
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
t.
مجلد
Wskazuje konkretny tom lub część pracy