Zwroty | włoski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

परिशिष्ट
Appendice
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
लगभग
ca. (circa)
Używane przy niewiadomej ilości
ग्रंथ सूची
Bibliografia
Wykaz wykorzystanych źródeł
लगभग
ca. (circa)
Używane przy określaniu ilości
अध्याय
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Określona część pracy
स्तंभ
Colonna
Pionowa część tabeli
व्याख्यान
Dissertazione di laurea
Skończona praca na określony temat
संपादक
A cura di
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
उदाहरण
e.g. (exempli gratia)
Używane przy podawaniu przykładu
विशेषतः
Specialmente
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
आदि.
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
आकृ.
fig. (figura)
Diagram w części pracy
जो है कि...
i.e. (id est)/cioè
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
सहित
incl. (incluso)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
ख़ासकर
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
अगला
p. (pagina)
Każda indywidualna część pracy
अगला पन्ना
pp. (pagine)
Kilka stron raportu
प्रस्तावना
Prefazione/Preambolo
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
प्रकाशन
Pubblicato da
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
पुनरीक्षित
n.d.A. (nota dell'autore)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
पुनर्मुद्रण
Opera ristampata
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
अनुवादक
Tradotta da
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
विभाग
vol. (volume)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy