Zwroty | węgierski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

परिशिष्ट
függ. (függelék)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
लगभग
kb. (körülbelül)
Używane przy niewiadomej ilości
ग्रंथ सूची
bibliog. (bibliográfia)
Wykaz wykorzystanych źródeł
लगभग
kb. (körülbelül)
Używane przy określaniu ilości
अध्याय
fej. (fejezet)
Określona część pracy
स्तंभ
oszl. (oszlop)
Pionowa część tabeli
व्याख्यान
dissz. (disszertáció)
Skończona praca na określony temat
संपादक
szerk. (szerkesztette X)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
उदाहरण
pl. (például)
Używane przy podawaniu przykładu
विशेषतः
kül. (különösen)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
आदि.
stb. (és így tovább)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
आकृ.
ábr. (ábra)
Diagram w części pracy
जो है कि...
azaz/vagyis/következtetésképpen
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
सहित
beleértve
Używane, gdy dodajemy coś do listy
ख़ासकर
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
अगला
o./old. (oldal)
Każda indywidualna część pracy
अगला पन्ना
o./old. (oldal/oldalak)
Kilka stron raportu
प्रस्तावना
Előszó
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
प्रकाशन
kiad. (kiadta X/kiadó)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
पुनरीक्षित
Átdolgozta X
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
पुनर्मुद्रण
Utánnyomás
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
अनुवादक
ford. (fordította X)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
विभाग
köt. (kötet)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy