Zwroty | turecki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

परिशिष्ट
ek
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
लगभग
tahmini/ yaklaşık
Używane przy niewiadomej ilości
ग्रंथ सूची
Bibliyografi/ Kaynakça
Wykaz wykorzystanych źródeł
लगभग
aşağı yukarı/ takribi
Używane przy określaniu ilości
अध्याय
Bölüm/ ünite
Określona część pracy
स्तंभ
kol. (kolon)/ sütun
Pionowa część tabeli
व्याख्यान
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Skończona praca na określony temat
संपादक
tarafından düzeltildi
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
उदाहरण
ör./örn. (örneğin)
Używane przy podawaniu przykładu
विशेषतः
özellikle
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
आदि.
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
आकृ.
fig. (figür)
Diagram w części pracy
जो है कि...
yani
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
सहित
kapsar/ dahil
Używane, gdy dodajemy coś do listy
ख़ासकर
d.e. (dikkat edilecek)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
अगला
s. (sayfa)
Każda indywidualna część pracy
अगला पन्ना
sayfalar
Kilka stron raportu
प्रस्तावना
önsöz/ giriş
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
प्रकाशन
yay. (yayımlandı)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
पुनरीक्षित
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
पुनर्मुद्रण
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
अनुवादक
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
विभाग
böl. (bölüm)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy