Zwroty | tajski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

परिशिष्ट
(ภาคผนวก)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
लगभग
ประมาณ
Używane przy niewiadomej ilości
ग्रंथ सूची
บรรณานุกรม
Wykaz wykorzystanych źródeł
लगभग
ประมาณ
Używane przy określaniu ilości
अध्याय
บท
Określona część pracy
स्तंभ
คอลัมน์
Pionowa część tabeli
व्याख्यान
ปริญญานิพนธ์
Skończona praca na określony temat
संपादक
แก้ไขโดย
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
उदाहरण
ตัวอย่างเช่น
Używane przy podawaniu przykładu
विशेषतः
โดยเฉพาะ
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
आदि.
และอื่นๆอีกมากมาย
Używane przy określaniu nieskończonej listy
आकृ.
ตัวเลข
Diagram w części pracy
जो है कि...
กล่าวคือ
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
सहित
ประกอบไปด้วย
Używane, gdy dodajemy coś do listy
ख़ासकर
หมายเหตุ
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
अगला
หน้า
Każda indywidualna część pracy
अगला पन्ना
หน้า
Kilka stron raportu
प्रस्तावना
คำนำ
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
प्रकाशन
ตีพิมพ์โดย
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
पुनरीक्षित
ทบทวนโดย
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
पुनर्मुद्रण
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
अनुवादक
แปลโดย
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
विभाग
ระดับ
Wskazuje konkretny tom lub część pracy