Zwroty | szwedzki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

परिशिष्ट
Appendix
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
लगभग
ung. (ungefär)
Używane przy niewiadomej ilości
ग्रंथ सूची
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Wykaz wykorzystanych źródeł
लगभग
ca. (cirka)
Używane przy określaniu ilości
अध्याय
kap. (kapitel)
Określona część pracy
स्तंभ
Kolumn
Pionowa część tabeli
व्याख्यान
Doktorsavhandling
Skończona praca na określony temat
संपादक
red. (redigerad av)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
उदाहरण
t.ex. (till exempel)
Używane przy podawaniu przykładu
विशेषतः
särskilt
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
आदि.
etc. (et cetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
आकृ.
figur
Diagram w części pracy
जो है कि...
d.v.s. (det vill säga)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
सहित
inkl. (inklusive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
ख़ासकर
obs (observera)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
अगला
s. (sida)
Każda indywidualna część pracy
अगला पन्ना
s. (sidor)
Kilka stron raportu
प्रस्तावना
förord
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
प्रकाशन
publicerad av
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
पुनरीक्षित
rev. (reviderad av)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
पुनर्मुद्रण
omtryck/nytryck
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
अनुवादक
övers. (översättning)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
विभाग
vol. (volym)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy