Zwroty | rumuński - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

परिशिष्ट
app. (appendix)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
लगभग
aprox. (aproximativ)
Używane przy niewiadomej ilości
ग्रंथ सूची
Bibliografie - nu se prescurtează
Wykaz wykorzystanych źródeł
लगभग
cca (circa)
Używane przy określaniu ilości
अध्याय
cap. (capitol)
Określona część pracy
स्तंभ
col. (coloană)
Pionowa część tabeli
व्याख्यान
Disertaţie - nu se abreviază
Skończona praca na określony temat
संपादक
n.t. (nota traducătorului)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
उदाहरण
ex. (exemplu)
Używane przy podawaniu przykładu
विशेषतः
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
आदि.
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
आकृ.
fig. (figura)
Diagram w części pracy
जो है कि...
adică
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
सहित
inclusiv - nu se abreviază
Używane, gdy dodajemy coś do listy
ख़ासकर
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
अगला
p./pg. (pagina)
Każda indywidualna część pracy
अगला पन्ना
pp. (paginile)
Kilka stron raportu
प्रस्तावना
pref. (prefaţă)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
प्रकाशन
ed. (editat de)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
पुनरीक्षित
red. (redactor)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
पुनर्मुद्रण
reed. (reeditarea)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
अनुवादक
trad. (tradusă de)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
विभाग
vol. (volumul/tomul)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy