Zwroty | portugalski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

परिशिष्ट
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
लगभग
aprox. (aproximadamente)
Używane przy niewiadomej ilości
ग्रंथ सूची
bibliogr. (bibliografia)
Wykaz wykorzystanych źródeł
लगभग
cerca
Używane przy określaniu ilości
अध्याय
cap. (capítulo)
Określona część pracy
स्तंभ
col. (coluna)
Pionowa część tabeli
व्याख्यान
dissertação
Skończona praca na określony temat
संपादक
ed. (edição)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
उदाहरण
p.ex. (por exemplo)
Używane przy podawaniu przykładu
विशेषतः
especialmente
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
आदि.
etc. (et cetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
आकृ.
fig. (figura)
Diagram w części pracy
जो है कि...
i.e. (id est)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
सहित
incluindo
Używane, gdy dodajemy coś do listy
ख़ासकर
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
अगला
p. (página)
Każda indywidualna część pracy
अगला पन्ना
pp. (páginas)
Kilka stron raportu
प्रस्तावना
prefácio
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
प्रकाशन
E. (editor)
EE. (editores)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
पुनरीक्षित
revisado por
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
पुनर्मुद्रण
reimpresso
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
अनुवादक
Trad. (tradução)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
विभाग
vol. (volume)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy