Zwroty | polski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

परिशिष्ट
aneks
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
लगभग
ok. (około)
Używane przy niewiadomej ilości
ग्रंथ सूची
bibliografia
Wykaz wykorzystanych źródeł
लगभग
circa
Używane przy określaniu ilości
अध्याय
rozdz. (rozdział)
Określona część pracy
स्तंभ
kolumna
Pionowa część tabeli
व्याख्यान
dysertacja
Skończona praca na określony temat
संपादक
pod red. (pod redakcją)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
उदाहरण
np. (na przykład)
Używane przy podawaniu przykładu
विशेषतः
szczególnie
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
आदि.
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
आकृ.
rys. (rysunek)
Diagram w części pracy
जो है कि...
tj. (to jest)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
सहित
wliczając
Używane, gdy dodajemy coś do listy
ख़ासकर
nb. (notabene/nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
अगला
str. (strona)
Każda indywidualna część pracy
अगला पन्ना
str. (strony)
Kilka stron raportu
प्रस्तावना
wstęp/przedmowa
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
प्रकाशन
wyd. (wydawnictwo)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
पुनरीक्षित
korekta
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
पुनर्मुद्रण
przedruk
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
अनुवादक
tłum. (tłumaczenie)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
विभाग
t. (tom)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy