Zwroty | niemiecki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

परिशिष्ट
Ah. (Anhang)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
लगभग
ugf. (ungefähr)
Używane przy niewiadomej ilości
ग्रंथ सूची
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Wykaz wykorzystanych źródeł
लगभग
ca. (circa)
Używane przy określaniu ilości
अध्याय
K. (Kapitel)
Określona część pracy
स्तंभ
Spalte
Pionowa część tabeli
व्याख्यान
Diss. (Dissertation)
Skończona praca na określony temat
संपादक
bearb. (bearbeitet von)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
उदाहरण
z.B. (zum Beispiel)
Używane przy podawaniu przykładu
विशेषतः
bes. (besonders)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
आदि.
usw. (und so weiter)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
आकृ.
Abb. (Abbildung)
Diagram w części pracy
जो है कि...
d.h. (das heißt)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
सहित
inkl. (inklusive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
ख़ासकर
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
अगला
S. (Seite)
Każda indywidualna część pracy
अगला पन्ना
S. (Seiten)
Kilka stron raportu
प्रस्तावना
Vorw. (Vorwort)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
प्रकाशन
hg. (herausgegeben von)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
पुनरीक्षित
geä. (geändert)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
पुनर्मुद्रण
Nachdr. (Nachdruck)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
अनुवादक
übersetzt von
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
विभाग
Jg. (Jahrgang)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy