Zwroty | niderlandzki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

परिशिष्ट
bijl. (bijlage)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
लगभग
ong. (ongeveer)
Używane przy niewiadomej ilości
ग्रंथ सूची
bibl. (bibliografie)
Wykaz wykorzystanych źródeł
लगभग
ca. (circa)
Używane przy określaniu ilości
अध्याय
hst. (hoofdstuk)
Określona część pracy
स्तंभ
kolom
Pionowa część tabeli
व्याख्यान
dissertatie
Skończona praca na określony temat
संपादक
bew. (bewerkt door)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
उदाहरण
bijv. (bijvoorbeeld)
Używane przy podawaniu przykładu
विशेषतः
bijz. (bijzonder)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
आदि.
enz. (enzovoort)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
आकृ.
afb. (afbeelding)
Diagram w części pracy
जो है कि...
d.w.z (dat wil zeggen)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
सहित
incl. (inclusief)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
ख़ासकर
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
अगला
p. (pagina)
Każda indywidualna część pracy
अगला पन्ना
pp. (pagina´s)
Kilka stron raportu
प्रस्तावना
voorwoord
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
प्रकाशन
uitg. (uitgegeven door)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
पुनरीक्षित
herz. (herzien)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
पुनर्मुद्रण
herdr. (herdruk)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
अनुवादक
vertaald door
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
विभाग
jg. (jaargang)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy