Zwroty | koreański - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

परिशिष्ट
부록
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
लगभग
대략
Używane przy niewiadomej ilości
ग्रंथ सूची
참고 문헌 목록
Wykaz wykorzystanych źródeł
लगभग
대략
Używane przy określaniu ilości
अध्याय
제 (숫자 ex. 1) 장
Określona część pracy
स्तंभ
세로줄
Pionowa część tabeli
व्याख्यान
논문
Skończona praca na określony temat
संपादक
편집
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
उदाहरण
예,
Używane przy podawaniu przykładu
विशेषतः
특히,
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
आदि.
등...
Używane przy określaniu nieskończonej listy
आकृ.
Diagram w części pracy
जो है कि...
즉,
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
सहित
... 포함
Używane, gdy dodajemy coś do listy
ख़ासकर
주의
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
अगला
p.
Każda indywidualna część pracy
अगला पन्ना
pp.
Kilka stron raportu
प्रस्तावना
서두
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
प्रकाशन
(홍길동) 지음
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
पुनरीक्षित
(홍길동) 개정
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
पुनर्मुद्रण
재판본
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
अनुवादक
(홍길동) 번역
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
विभाग
제 (몇) 판
Wskazuje konkretny tom lub część pracy