Zwroty | japoński - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

परिशिष्ट
別表
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
लगभग
Używane przy niewiadomej ilości
ग्रंथ सूची
参考文献一覧
Wykaz wykorzystanych źródeł
लगभग
およそ
Używane przy określaniu ilości
अध्याय
Określona część pracy
स्तंभ
Pionowa część tabeli
व्याख्यान
学位論文
Skończona praca na określony temat
संपादक
編さん
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
उदाहरण
Używane przy podawaniu przykładu
विशेषतः
特に
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
आदि.
etc.
Używane przy określaniu nieskończonej listy
आकृ.
Diagram w części pracy
जो है कि...
すなわち
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
सहित
含めて
Używane, gdy dodajemy coś do listy
ख़ासकर
注意
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
अगला
p.(ページ)
Każda indywidualna część pracy
अगला पन्ना
pp.(ページ 複数)
Kilka stron raportu
प्रस्तावना
序論
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
प्रकाशन
(人物名)出版
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
पुनरीक्षित
(人物名)編
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
पुनर्मुद्रण
再版
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
अनुवादक
(人物名)訳
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
विभाग
Wskazuje konkretny tom lub część pracy