Zwroty | grecki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

परिशिष्ट
παρ. (παράρτημα)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
लगभग
περ. (κατά προσέγγιση)
Używane przy niewiadomej ilości
ग्रंथ सूची
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Wykaz wykorzystanych źródeł
लगभग
περ. (περίπου)
Używane przy określaniu ilości
अध्याय
κεφ. (κεφάλαιο)
Określona część pracy
स्तंभ
στήλη
Pionowa część tabeli
व्याख्यान
διατριβή
Skończona praca na określony temat
संपादक
επιμ. (επιμέλεια)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
उदाहरण
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Używane przy podawaniu przykładu
विशेषतः
ειδ. (ειδικά)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
आदि.
κτλ. (και τα λοιπά)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
आकृ.
Σχ. (Σχήμα)
Diagram w części pracy
जो है कि...
δηλαδή,...
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
सहित
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
ख़ासकर
σημ. (σημείωση)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
अगला
σελ. (σελίδα)
Każda indywidualna część pracy
अगला पन्ना
σελ. (σελίδες)
Kilka stron raportu
प्रस्तावना
Προτ. (πρόλογος)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
प्रकाशन
δημοσιεύθηκε από
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
पुनरीक्षित
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
पुनर्मुद्रण
ανατύπωση
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
अनुवादक
μεταφράστηκε από
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
विभाग
τομ. (τόμος)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy