Zwroty | francuski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

परिशिष्ट
annexe
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
लगभग
approx. (approximativement)
Używane przy niewiadomej ilości
ग्रंथ सूची
biblio. (bibliographie)
Wykaz wykorzystanych źródeł
लगभग
env. (environ)
Używane przy określaniu ilości
अध्याय
ch. (chapitre)
Określona część pracy
स्तंभ
col. (colonne)
Pionowa część tabeli
व्याख्यान
diss. (dissertation)
Skończona praca na określony temat
संपादक
éd. (édition)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
उदाहरण
ex. (exemple)
Używane przy podawaniu przykładu
विशेषतः
spéc. (spécialement)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
आदि.
etc. (et cetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
आकृ.
fig. (figure)
Diagram w części pracy
जो है कि...
c.-à-d. (c'est-à-dire)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
सहित
incl. (incluant)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
ख़ासकर
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
अगला
p. (page)
Każda indywidualna część pracy
अगला पन्ना
pp. (pages)
Kilka stron raportu
प्रस्तावना
préf. (préface)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
प्रकाशन
éd. (édité par)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
पुनरीक्षित
rev. (revu par)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
पुनर्मुद्रण
réimp. (réimpression)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
अनुवादक
trad. (traduit par)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
विभाग
vol. (volume)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy