Zwroty | duński - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

परिशिष्ट
bilag
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
लगभग
ca. (cirka)
Używane przy niewiadomej ilości
ग्रंथ सूची
bibliografi
Wykaz wykorzystanych źródeł
लगभग
ca. (cirka)
Używane przy określaniu ilości
अध्याय
afsnit
Określona część pracy
स्तंभ
kolonne
Pionowa część tabeli
व्याख्यान
afhandling
Skończona praca na określony temat
संपादक
redigeret af
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
उदाहरण
f.eks. (for eksempel)
Używane przy podawaniu przykładu
विशेषतः
især
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
आदि.
osv. (og så videre)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
आकृ.
fig. (figur)
Diagram w części pracy
जो है कि...
dvs. (det vil sige)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
सहित
inkl. (inklusive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
ख़ासकर
NB (notabene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
अगला
side
Każda indywidualna część pracy
अगला पन्ना
s. (sider)
Kilka stron raportu
प्रस्तावना
indledning
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
प्रकाशन
udgivet af
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
पुनरीक्षित
revideret af
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
पुनर्मुद्रण
genoptryk
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
अनुवादक
oversat af
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
विभाग
bind
Wskazuje konkretny tom lub część pracy