Zwroty | czeski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

परिशिष्ट
- (příloha)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
लगभग
přibl. (přibližně)
Używane przy niewiadomej ilości
ग्रंथ सूची
lit. (literatura)
Wykaz wykorzystanych źródeł
लगभग
cca (cirka)
Używane przy określaniu ilości
अध्याय
kap. (kapitola)
Określona część pracy
स्तंभ
- (sloupec)
Pionowa część tabeli
व्याख्यान
dis. (disertace, disertační práce)
Skończona praca na określony temat
संपादक
edit. (editována kým)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
उदाहरण
např. (například)
Używane przy podawaniu przykładu
विशेषतः
zejm. (zejména)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
आदि.
atd. (a tak dále)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
आकृ.
obr. (obrázek)
Diagram w części pracy
जो है कि...
tj. (to jest)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
सहित
vč. (včetně)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
ख़ासकर
Pozn. (poznámka)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
अगला
str. (strana)
Każda indywidualna część pracy
अगला पन्ना
str. (strany)
Kilka stron raportu
प्रस्तावना
- (předmluva)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
प्रकाशन
publ. (publikováno kým)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
पुनरीक्षित
rev. (revidováno kým)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
पुनर्मुद्रण
dot. (dotisk)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
अनुवादक
přel. (přeloženo kým)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
विभाग
obj. (objem)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy