Zwroty | angielski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

परिशिष्ट
app. (appendix)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
लगभग
approx. (approximately)
Używane przy niewiadomej ilości
ग्रंथ सूची
bibliog. (bibliography)
Wykaz wykorzystanych źródeł
लगभग
ca. (circa)
Używane przy określaniu ilości
अध्याय
ch. (chapter)
Określona część pracy
स्तंभ
col. (column)
Pionowa część tabeli
व्याख्यान
diss. (dissertation)
Skończona praca na określony temat
संपादक
ed. (edited by)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
उदाहरण
e.g. (exempli gratia)
Używane przy podawaniu przykładu
विशेषतः
esp. (especially)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
आदि.
etc. (et cetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
आकृ.
fig. (figure)
Diagram w części pracy
जो है कि...
i.e. (id est)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
सहित
incl. (including)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
ख़ासकर
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
अगला
p. (page)
Każda indywidualna część pracy
अगला पन्ना
pp. (pages)
Kilka stron raportu
प्रस्तावना
pref. (preface)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
प्रकाशन
pub. (published by)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
पुनरीक्षित
rev. (revised by)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
पुनर्मुद्रण
rpt. (reprint)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
अनुवादक
trans. (translated by)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
विभाग
vol. (volume)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy