Zwroty | włoski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

παρ. (παράρτημα)
Appendice
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
περ. (κατά προσέγγιση)
ca. (circa)
Używane przy niewiadomej ilości
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Bibliografia
Wykaz wykorzystanych źródeł
περ. (περίπου)
ca. (circa)
Używane przy określaniu ilości
κεφ. (κεφάλαιο)
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Określona część pracy
στήλη
Colonna
Pionowa część tabeli
διατριβή
Dissertazione di laurea
Skończona praca na określony temat
επιμ. (επιμέλεια)
A cura di
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
e.g. (exempli gratia)
Używane przy podawaniu przykładu
ειδ. (ειδικά)
Specialmente
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
κτλ. (και τα λοιπά)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
Σχ. (Σχήμα)
fig. (figura)
Diagram w części pracy
δηλαδή,...
i.e. (id est)/cioè
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
incl. (incluso)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
σημ. (σημείωση)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
σελ. (σελίδα)
p. (pagina)
Każda indywidualna część pracy
σελ. (σελίδες)
pp. (pagine)
Kilka stron raportu
Προτ. (πρόλογος)
Prefazione/Preambolo
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
δημοσιεύθηκε από
Pubblicato da
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
n.d.A. (nota dell'autore)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
ανατύπωση
Opera ristampata
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
μεταφράστηκε από
Tradotta da
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
τομ. (τόμος)
vol. (volume)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy