Zwroty | wietnamski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

παρ. (παράρτημα)
Phụ lục
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
περ. (κατά προσέγγιση)
Xấp xỉ
Używane przy niewiadomej ilości
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Thư mục
Wykaz wykorzystanych źródeł
περ. (περίπου)
vào khoảng
Używane przy określaniu ilości
κεφ. (κεφάλαιο)
Chương
Określona część pracy
στήλη
Cột
Pionowa część tabeli
διατριβή
Luận án
Skończona praca na określony temat
επιμ. (επιμέλεια)
Biên tập (bởi)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
VD:
Używane przy podawaniu przykładu
ειδ. (ειδικά)
Đặc biệt (là)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
κτλ. (και τα λοιπά)
v.v... (vân vân)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
Σχ. (Σχήμα)
Biểu đồ
Diagram w części pracy
δηλαδή,...
Tức là/Nghĩa là
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Bao gồm
Używane, gdy dodajemy coś do listy
σημ. (σημείωση)
Ghi chú
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
σελ. (σελίδα)
tr. (trang)
Każda indywidualna część pracy
σελ. (σελίδες)
tr. (trang)
Kilka stron raportu
Προτ. (πρόλογος)
Lời tựa/Lời nói đầu
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
δημοσιεύθηκε από
Tác giả
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Hiệu chỉnh (bởi)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
ανατύπωση
Tái bản
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
μεταφράστηκε από
Người dịch
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
τομ. (τόμος)
Tập/Phần
Wskazuje konkretny tom lub część pracy