Zwroty | węgierski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

παρ. (παράρτημα)
függ. (függelék)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
περ. (κατά προσέγγιση)
kb. (körülbelül)
Używane przy niewiadomej ilości
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
bibliog. (bibliográfia)
Wykaz wykorzystanych źródeł
περ. (περίπου)
kb. (körülbelül)
Używane przy określaniu ilości
κεφ. (κεφάλαιο)
fej. (fejezet)
Określona część pracy
στήλη
oszl. (oszlop)
Pionowa część tabeli
διατριβή
dissz. (disszertáció)
Skończona praca na określony temat
επιμ. (επιμέλεια)
szerk. (szerkesztette X)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
pl. (például)
Używane przy podawaniu przykładu
ειδ. (ειδικά)
kül. (különösen)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
κτλ. (και τα λοιπά)
stb. (és így tovább)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
Σχ. (Σχήμα)
ábr. (ábra)
Diagram w części pracy
δηλαδή,...
azaz/vagyis/következtetésképpen
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
beleértve
Używane, gdy dodajemy coś do listy
σημ. (σημείωση)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
σελ. (σελίδα)
o./old. (oldal)
Każda indywidualna część pracy
σελ. (σελίδες)
o./old. (oldal/oldalak)
Kilka stron raportu
Προτ. (πρόλογος)
Előszó
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
δημοσιεύθηκε από
kiad. (kiadta X/kiadó)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Átdolgozta X
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
ανατύπωση
Utánnyomás
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
μεταφράστηκε από
ford. (fordította X)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
τομ. (τόμος)
köt. (kötet)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy