Zwroty | turecki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

παρ. (παράρτημα)
ek
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
περ. (κατά προσέγγιση)
tahmini/ yaklaşık
Używane przy niewiadomej ilości
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Bibliyografi/ Kaynakça
Wykaz wykorzystanych źródeł
περ. (περίπου)
aşağı yukarı/ takribi
Używane przy określaniu ilości
κεφ. (κεφάλαιο)
Bölüm/ ünite
Określona część pracy
στήλη
kol. (kolon)/ sütun
Pionowa część tabeli
διατριβή
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Skończona praca na określony temat
επιμ. (επιμέλεια)
tarafından düzeltildi
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
ör./örn. (örneğin)
Używane przy podawaniu przykładu
ειδ. (ειδικά)
özellikle
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
κτλ. (και τα λοιπά)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
Σχ. (Σχήμα)
fig. (figür)
Diagram w części pracy
δηλαδή,...
yani
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
kapsar/ dahil
Używane, gdy dodajemy coś do listy
σημ. (σημείωση)
d.e. (dikkat edilecek)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
σελ. (σελίδα)
s. (sayfa)
Każda indywidualna część pracy
σελ. (σελίδες)
sayfalar
Kilka stron raportu
Προτ. (πρόλογος)
önsöz/ giriş
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
δημοσιεύθηκε από
yay. (yayımlandı)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
ανατύπωση
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
μεταφράστηκε από
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
τομ. (τόμος)
böl. (bölüm)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy