Zwroty | tajski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

παρ. (παράρτημα)
(ภาคผนวก)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
περ. (κατά προσέγγιση)
ประมาณ
Używane przy niewiadomej ilości
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
บรรณานุกรม
Wykaz wykorzystanych źródeł
περ. (περίπου)
ประมาณ
Używane przy określaniu ilości
κεφ. (κεφάλαιο)
บท
Określona część pracy
στήλη
คอลัมน์
Pionowa część tabeli
διατριβή
ปริญญานิพนธ์
Skończona praca na określony temat
επιμ. (επιμέλεια)
แก้ไขโดย
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
ตัวอย่างเช่น
Używane przy podawaniu przykładu
ειδ. (ειδικά)
โดยเฉพาะ
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
κτλ. (και τα λοιπά)
และอื่นๆอีกมากมาย
Używane przy określaniu nieskończonej listy
Σχ. (Σχήμα)
ตัวเลข
Diagram w części pracy
δηλαδή,...
กล่าวคือ
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
ประกอบไปด้วย
Używane, gdy dodajemy coś do listy
σημ. (σημείωση)
หมายเหตุ
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
σελ. (σελίδα)
หน้า
Każda indywidualna część pracy
σελ. (σελίδες)
หน้า
Kilka stron raportu
Προτ. (πρόλογος)
คำนำ
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
δημοσιεύθηκε από
ตีพิมพ์โดย
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
ทบทวนโดย
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
ανατύπωση
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
μεταφράστηκε από
แปลโดย
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
τομ. (τόμος)
ระดับ
Wskazuje konkretny tom lub część pracy