Zwroty | szwedzki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

παρ. (παράρτημα)
Appendix
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
περ. (κατά προσέγγιση)
ung. (ungefär)
Używane przy niewiadomej ilości
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Wykaz wykorzystanych źródeł
περ. (περίπου)
ca. (cirka)
Używane przy określaniu ilości
κεφ. (κεφάλαιο)
kap. (kapitel)
Określona część pracy
στήλη
Kolumn
Pionowa część tabeli
διατριβή
Doktorsavhandling
Skończona praca na określony temat
επιμ. (επιμέλεια)
red. (redigerad av)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
t.ex. (till exempel)
Używane przy podawaniu przykładu
ειδ. (ειδικά)
särskilt
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
κτλ. (και τα λοιπά)
etc. (et cetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
Σχ. (Σχήμα)
figur
Diagram w części pracy
δηλαδή,...
d.v.s. (det vill säga)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
inkl. (inklusive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
σημ. (σημείωση)
obs (observera)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
σελ. (σελίδα)
s. (sida)
Każda indywidualna część pracy
σελ. (σελίδες)
s. (sidor)
Kilka stron raportu
Προτ. (πρόλογος)
förord
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
δημοσιεύθηκε από
publicerad av
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
rev. (reviderad av)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
ανατύπωση
omtryck/nytryck
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
μεταφράστηκε από
övers. (översättning)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
τομ. (τόμος)
vol. (volym)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy