Zwroty | rumuński - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

παρ. (παράρτημα)
app. (appendix)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
περ. (κατά προσέγγιση)
aprox. (aproximativ)
Używane przy niewiadomej ilości
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Bibliografie - nu se prescurtează
Wykaz wykorzystanych źródeł
περ. (περίπου)
cca (circa)
Używane przy określaniu ilości
κεφ. (κεφάλαιο)
cap. (capitol)
Określona część pracy
στήλη
col. (coloană)
Pionowa część tabeli
διατριβή
Disertaţie - nu se abreviază
Skończona praca na określony temat
επιμ. (επιμέλεια)
n.t. (nota traducătorului)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
ex. (exemplu)
Używane przy podawaniu przykładu
ειδ. (ειδικά)
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
κτλ. (και τα λοιπά)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
Σχ. (Σχήμα)
fig. (figura)
Diagram w części pracy
δηλαδή,...
adică
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
inclusiv - nu se abreviază
Używane, gdy dodajemy coś do listy
σημ. (σημείωση)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
σελ. (σελίδα)
p./pg. (pagina)
Każda indywidualna część pracy
σελ. (σελίδες)
pp. (paginile)
Kilka stron raportu
Προτ. (πρόλογος)
pref. (prefaţă)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
δημοσιεύθηκε από
ed. (editat de)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
red. (redactor)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
ανατύπωση
reed. (reeditarea)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
μεταφράστηκε από
trad. (tradusă de)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
τομ. (τόμος)
vol. (volumul/tomul)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy