Zwroty | rosyjski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

παρ. (παράρτημα)
прил. (приложения)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
περ. (κατά προσέγγιση)
прибл. (приблизительно)
Używane przy niewiadomej ilości
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
библ. (библиография)
Wykaz wykorzystanych źródeł
περ. (περίπου)
ca. (circa -ровно)
Używane przy określaniu ilości
κεφ. (κεφάλαιο)
гл. (глава)
Określona część pracy
στήλη
кол. (колонка)
Pionowa część tabeli
διατριβή
дисс. (дисертация)
Skończona praca na określony temat
επιμ. (επιμέλεια)
ред. (редактор ...)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
н/р (на пример)
Używane przy podawaniu przykładu
ειδ. (ειδικά)
особенно (особенно)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
κτλ. (και τα λοιπά)
и т.д. (и так далее)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
Σχ. (Σχήμα)
рис. (рисунок)
Diagram w części pracy
δηλαδή,...
т.е. (то есть)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
вкл. (включая)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
σημ. (σημείωση)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
σελ. (σελίδα)
стр. (страница)
Każda indywidualna część pracy
σελ. (σελίδες)
стр-ы. (страницы)
Kilka stron raportu
Προτ. (πρόλογος)
прол. (пролог)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
δημοσιεύθηκε από
изд. (издательство)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
ред. (просмотрено...)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
ανατύπωση
обр. (в обработке...)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
μεταφράστηκε από
trans. (перевод ...)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
τομ. (τόμος)
vol. (volume - ценность)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy