Zwroty | polski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

παρ. (παράρτημα)
aneks
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
περ. (κατά προσέγγιση)
ok. (około)
Używane przy niewiadomej ilości
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
bibliografia
Wykaz wykorzystanych źródeł
περ. (περίπου)
circa
Używane przy określaniu ilości
κεφ. (κεφάλαιο)
rozdz. (rozdział)
Określona część pracy
στήλη
kolumna
Pionowa część tabeli
διατριβή
dysertacja
Skończona praca na określony temat
επιμ. (επιμέλεια)
pod red. (pod redakcją)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
np. (na przykład)
Używane przy podawaniu przykładu
ειδ. (ειδικά)
szczególnie
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
κτλ. (και τα λοιπά)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
Σχ. (Σχήμα)
rys. (rysunek)
Diagram w części pracy
δηλαδή,...
tj. (to jest)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
wliczając
Używane, gdy dodajemy coś do listy
σημ. (σημείωση)
nb. (notabene/nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
σελ. (σελίδα)
str. (strona)
Każda indywidualna część pracy
σελ. (σελίδες)
str. (strony)
Kilka stron raportu
Προτ. (πρόλογος)
wstęp/przedmowa
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
δημοσιεύθηκε από
wyd. (wydawnictwo)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
korekta
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
ανατύπωση
przedruk
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
μεταφράστηκε από
tłum. (tłumaczenie)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
τομ. (τόμος)
t. (tom)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy