Zwroty | japoński - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

παρ. (παράρτημα)
別表
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
περ. (κατά προσέγγιση)
Używane przy niewiadomej ilości
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
参考文献一覧
Wykaz wykorzystanych źródeł
περ. (περίπου)
およそ
Używane przy określaniu ilości
κεφ. (κεφάλαιο)
Określona część pracy
στήλη
Pionowa część tabeli
διατριβή
学位論文
Skończona praca na określony temat
επιμ. (επιμέλεια)
編さん
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Używane przy podawaniu przykładu
ειδ. (ειδικά)
特に
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
κτλ. (και τα λοιπά)
etc.
Używane przy określaniu nieskończonej listy
Σχ. (Σχήμα)
Diagram w części pracy
δηλαδή,...
すなわち
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
含めて
Używane, gdy dodajemy coś do listy
σημ. (σημείωση)
注意
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
σελ. (σελίδα)
p.(ページ)
Każda indywidualna część pracy
σελ. (σελίδες)
pp.(ページ 複数)
Kilka stron raportu
Προτ. (πρόλογος)
序論
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
δημοσιεύθηκε από
(人物名)出版
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
(人物名)編
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
ανατύπωση
再版
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
μεταφράστηκε από
(人物名)訳
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
τομ. (τόμος)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy