Zwroty | hindi - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

παρ. (παράρτημα)
परिशिष्ट
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
περ. (κατά προσέγγιση)
लगभग
Używane przy niewiadomej ilości
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
ग्रंथ सूची
Wykaz wykorzystanych źródeł
περ. (περίπου)
लगभग
Używane przy określaniu ilości
κεφ. (κεφάλαιο)
अध्याय
Określona część pracy
στήλη
स्तंभ
Pionowa część tabeli
διατριβή
व्याख्यान
Skończona praca na określony temat
επιμ. (επιμέλεια)
संपादक
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
उदाहरण
Używane przy podawaniu przykładu
ειδ. (ειδικά)
विशेषतः
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
κτλ. (και τα λοιπά)
आदि.
Używane przy określaniu nieskończonej listy
Σχ. (Σχήμα)
आकृ.
Diagram w części pracy
δηλαδή,...
जो है कि...
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
सहित
Używane, gdy dodajemy coś do listy
σημ. (σημείωση)
ख़ासकर
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
σελ. (σελίδα)
अगला
Każda indywidualna część pracy
σελ. (σελίδες)
अगला पन्ना
Kilka stron raportu
Προτ. (πρόλογος)
प्रस्तावना
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
δημοσιεύθηκε από
प्रकाशन
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
पुनरीक्षित
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
ανατύπωση
पुनर्मुद्रण
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
μεταφράστηκε από
अनुवादक
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
τομ. (τόμος)
विभाग
Wskazuje konkretny tom lub część pracy