Zwroty | esperancki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

παρ. (παράρτημα)
ap. (apendico)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
περ. (κατά προσέγγιση)
proks. (proksimume)
Używane przy niewiadomej ilości
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
bibliog. (bibliografio)
Wykaz wykorzystanych źródeł
περ. (περίπου)
ĉi. (ĉirkaŭ)
Używane przy określaniu ilości
κεφ. (κεφάλαιο)
ĉa. (ĉapitro)
Określona część pracy
στήλη
kol. (kolono)
Pionowa część tabeli
διατριβή
dis. (disertacio)
Skończona praca na określony temat
επιμ. (επιμέλεια)
ed. (eldonita de)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
ekz. (ekzemplo)
Używane przy podawaniu przykładu
ειδ. (ειδικά)
prec. (precipe)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
κτλ. (και τα λοιπά)
ktp. (kaj tiel plu)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
Σχ. (Σχήμα)
fig. (figuro)
Diagram w części pracy
δηλαδή,...
t.e. (tio estas)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
ink. (inkluzive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
σημ. (σημείωση)
N.B. (notu bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
σελ. (σελίδα)
p. (paĝo)
Każda indywidualna część pracy
σελ. (σελίδες)
pj. (paĝoj)
Kilka stron raportu
Προτ. (πρόλογος)
pref. (prefaco)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
δημοσιεύθηκε από
eld. (eldonita de)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
rev. (reviziita de)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
ανατύπωση
rep. (represo)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
μεταφράστηκε από
trad. (tradukita de)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
τομ. (τόμος)
vol. (volumo)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy