Zwroty | duński - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

παρ. (παράρτημα)
bilag
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
περ. (κατά προσέγγιση)
ca. (cirka)
Używane przy niewiadomej ilości
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
bibliografi
Wykaz wykorzystanych źródeł
περ. (περίπου)
ca. (cirka)
Używane przy określaniu ilości
κεφ. (κεφάλαιο)
afsnit
Określona część pracy
στήλη
kolonne
Pionowa część tabeli
διατριβή
afhandling
Skończona praca na określony temat
επιμ. (επιμέλεια)
redigeret af
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
f.eks. (for eksempel)
Używane przy podawaniu przykładu
ειδ. (ειδικά)
især
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
κτλ. (και τα λοιπά)
osv. (og så videre)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
Σχ. (Σχήμα)
fig. (figur)
Diagram w części pracy
δηλαδή,...
dvs. (det vil sige)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
inkl. (inklusive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
σημ. (σημείωση)
NB (notabene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
σελ. (σελίδα)
side
Każda indywidualna część pracy
σελ. (σελίδες)
s. (sider)
Kilka stron raportu
Προτ. (πρόλογος)
indledning
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
δημοσιεύθηκε από
udgivet af
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
revideret af
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
ανατύπωση
genoptryk
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
μεταφράστηκε από
oversat af
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
τομ. (τόμος)
bind
Wskazuje konkretny tom lub część pracy