Zwroty | czeski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

παρ. (παράρτημα)
- (příloha)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
περ. (κατά προσέγγιση)
přibl. (přibližně)
Używane przy niewiadomej ilości
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
lit. (literatura)
Wykaz wykorzystanych źródeł
περ. (περίπου)
cca (cirka)
Używane przy określaniu ilości
κεφ. (κεφάλαιο)
kap. (kapitola)
Określona część pracy
στήλη
- (sloupec)
Pionowa część tabeli
διατριβή
dis. (disertace, disertační práce)
Skończona praca na określony temat
επιμ. (επιμέλεια)
edit. (editována kým)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
např. (například)
Używane przy podawaniu przykładu
ειδ. (ειδικά)
zejm. (zejména)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
κτλ. (και τα λοιπά)
atd. (a tak dále)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
Σχ. (Σχήμα)
obr. (obrázek)
Diagram w części pracy
δηλαδή,...
tj. (to jest)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
vč. (včetně)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
σημ. (σημείωση)
Pozn. (poznámka)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
σελ. (σελίδα)
str. (strana)
Każda indywidualna część pracy
σελ. (σελίδες)
str. (strany)
Kilka stron raportu
Προτ. (πρόλογος)
- (předmluva)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
δημοσιεύθηκε από
publ. (publikováno kým)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
rev. (revidováno kým)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
ανατύπωση
dot. (dotisk)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
μεταφράστηκε από
přel. (přeloženo kým)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
τομ. (τόμος)
obj. (objem)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy