Zwroty | arabski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

παρ. (παράρτημα)
ملحق
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
περ. (κατά προσέγγιση)
تقريبا
Używane przy niewiadomej ilości
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
الببليوغرافيا
Wykaz wykorzystanych źródeł
περ. (περίπου)
حوالي
Używane przy określaniu ilości
κεφ. (κεφάλαιο)
فصل
Określona część pracy
στήλη
عمود
Pionowa część tabeli
διατριβή
أطروحة
Skończona praca na określony temat
επιμ. (επιμέλεια)
التحرير
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
مثلا
Używane przy podawaniu przykładu
ειδ. (ειδικά)
خاصّةً
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
κτλ. (και τα λοιπά)
إلخ. (إلى آخره)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
Σχ. (Σχήμα)
شكل
Diagram w części pracy
δηλαδή,...
يعني
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
بما في ذلك
Używane, gdy dodajemy coś do listy
σημ. (σημείωση)
تنبيه
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
σελ. (σελίδα)
ًص. (صفحة)
Każda indywidualna część pracy
σελ. (σελίδες)
صفحات
Kilka stron raportu
Προτ. (πρόλογος)
مقدمة
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
δημοσιεύθηκε από
الناشر
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
راجعه
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
ανατύπωση
إعادة الطباعة
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
μεταφράστηκε από
ترجمة
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
τομ. (τόμος)
مجلد
Wskazuje konkretny tom lub część pracy