Zwroty | szwedzki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

annexe
Appendix
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
approx. (approximativement)
ung. (ungefär)
Używane przy niewiadomej ilości
biblio. (bibliographie)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Wykaz wykorzystanych źródeł
env. (environ)
ca. (cirka)
Używane przy określaniu ilości
ch. (chapitre)
kap. (kapitel)
Określona część pracy
col. (colonne)
Kolumn
Pionowa część tabeli
diss. (dissertation)
Doktorsavhandling
Skończona praca na określony temat
éd. (édition)
red. (redigerad av)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ex. (exemple)
t.ex. (till exempel)
Używane przy podawaniu przykładu
spéc. (spécialement)
särskilt
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)
etc. (et cetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figure)
figur
Diagram w części pracy
c.-à-d. (c'est-à-dire)
d.v.s. (det vill säga)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl. (incluant)
inkl. (inklusive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
obs (observera)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (page)
s. (sida)
Każda indywidualna część pracy
pp. (pages)
s. (sidor)
Kilka stron raportu
préf. (préface)
förord
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
éd. (édité par)
publicerad av
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev. (revu par)
rev. (reviderad av)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
réimp. (réimpression)
omtryck/nytryck
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
trad. (traduit par)
övers. (översättning)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume)
vol. (volym)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy