Zwroty | rosyjski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

annexe
прил. (приложения)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
approx. (approximativement)
прибл. (приблизительно)
Używane przy niewiadomej ilości
biblio. (bibliographie)
библ. (библиография)
Wykaz wykorzystanych źródeł
env. (environ)
ca. (circa -ровно)
Używane przy określaniu ilości
ch. (chapitre)
гл. (глава)
Określona część pracy
col. (colonne)
кол. (колонка)
Pionowa część tabeli
diss. (dissertation)
дисс. (дисертация)
Skończona praca na określony temat
éd. (édition)
ред. (редактор ...)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ex. (exemple)
н/р (на пример)
Używane przy podawaniu przykładu
spéc. (spécialement)
особенно (особенно)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)
и т.д. (и так далее)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figure)
рис. (рисунок)
Diagram w części pracy
c.-à-d. (c'est-à-dire)
т.е. (то есть)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl. (incluant)
вкл. (включая)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (page)
стр. (страница)
Każda indywidualna część pracy
pp. (pages)
стр-ы. (страницы)
Kilka stron raportu
préf. (préface)
прол. (пролог)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
éd. (édité par)
изд. (издательство)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev. (revu par)
ред. (просмотрено...)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
réimp. (réimpression)
обр. (в обработке...)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
trad. (traduit par)
trans. (перевод ...)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume)
vol. (volume - ценность)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy