Zwroty | portugalski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

annexe
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
approx. (approximativement)
aprox. (aproximadamente)
Używane przy niewiadomej ilości
biblio. (bibliographie)
bibliogr. (bibliografia)
Wykaz wykorzystanych źródeł
env. (environ)
cerca
Używane przy określaniu ilości
ch. (chapitre)
cap. (capítulo)
Określona część pracy
col. (colonne)
col. (coluna)
Pionowa część tabeli
diss. (dissertation)
dissertação
Skończona praca na określony temat
éd. (édition)
ed. (edição)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ex. (exemple)
p.ex. (por exemplo)
Używane przy podawaniu przykładu
spéc. (spécialement)
especialmente
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)
etc. (et cetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figure)
fig. (figura)
Diagram w części pracy
c.-à-d. (c'est-à-dire)
i.e. (id est)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl. (incluant)
incluindo
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (page)
p. (página)
Każda indywidualna część pracy
pp. (pages)
pp. (páginas)
Kilka stron raportu
préf. (préface)
prefácio
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
éd. (édité par)
E. (editor)
EE. (editores)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev. (revu par)
revisado por
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
réimp. (réimpression)
reimpresso
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
trad. (traduit par)
Trad. (tradução)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume)
vol. (volume)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy