Zwroty | polski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

annexe
aneks
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
approx. (approximativement)
ok. (około)
Używane przy niewiadomej ilości
biblio. (bibliographie)
bibliografia
Wykaz wykorzystanych źródeł
env. (environ)
circa
Używane przy określaniu ilości
ch. (chapitre)
rozdz. (rozdział)
Określona część pracy
col. (colonne)
kolumna
Pionowa część tabeli
diss. (dissertation)
dysertacja
Skończona praca na określony temat
éd. (édition)
pod red. (pod redakcją)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ex. (exemple)
np. (na przykład)
Używane przy podawaniu przykładu
spéc. (spécialement)
szczególnie
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figure)
rys. (rysunek)
Diagram w części pracy
c.-à-d. (c'est-à-dire)
tj. (to jest)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl. (incluant)
wliczając
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
nb. (notabene/nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (page)
str. (strona)
Każda indywidualna część pracy
pp. (pages)
str. (strony)
Kilka stron raportu
préf. (préface)
wstęp/przedmowa
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
éd. (édité par)
wyd. (wydawnictwo)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev. (revu par)
korekta
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
réimp. (réimpression)
przedruk
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
trad. (traduit par)
tłum. (tłumaczenie)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume)
t. (tom)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy