Zwroty | koreański - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

annexe
부록
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
approx. (approximativement)
대략
Używane przy niewiadomej ilości
biblio. (bibliographie)
참고 문헌 목록
Wykaz wykorzystanych źródeł
env. (environ)
대략
Używane przy określaniu ilości
ch. (chapitre)
제 (숫자 ex. 1) 장
Określona część pracy
col. (colonne)
세로줄
Pionowa część tabeli
diss. (dissertation)
논문
Skończona praca na określony temat
éd. (édition)
편집
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ex. (exemple)
예,
Używane przy podawaniu przykładu
spéc. (spécialement)
특히,
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)
등...
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figure)
Diagram w części pracy
c.-à-d. (c'est-à-dire)
즉,
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl. (incluant)
... 포함
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
주의
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (page)
p.
Każda indywidualna część pracy
pp. (pages)
pp.
Kilka stron raportu
préf. (préface)
서두
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
éd. (édité par)
(홍길동) 지음
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev. (revu par)
(홍길동) 개정
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
réimp. (réimpression)
재판본
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
trad. (traduit par)
(홍길동) 번역
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume)
제 (몇) 판
Wskazuje konkretny tom lub część pracy