Zwroty | japoński - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

annexe
別表
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
approx. (approximativement)
Używane przy niewiadomej ilości
biblio. (bibliographie)
参考文献一覧
Wykaz wykorzystanych źródeł
env. (environ)
およそ
Używane przy określaniu ilości
ch. (chapitre)
Określona część pracy
col. (colonne)
Pionowa część tabeli
diss. (dissertation)
学位論文
Skończona praca na określony temat
éd. (édition)
編さん
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ex. (exemple)
Używane przy podawaniu przykładu
spéc. (spécialement)
特に
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)
etc.
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figure)
Diagram w części pracy
c.-à-d. (c'est-à-dire)
すなわち
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl. (incluant)
含めて
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
注意
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (page)
p.(ページ)
Każda indywidualna część pracy
pp. (pages)
pp.(ページ 複数)
Kilka stron raportu
préf. (préface)
序論
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
éd. (édité par)
(人物名)出版
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev. (revu par)
(人物名)編
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
réimp. (réimpression)
再版
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
trad. (traduit par)
(人物名)訳
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy